GİRİŞ
Abonelik Hakkında

- SİTEMİZDE İKİ TİP ÜYELİK SİSTEMİ VARDIR

1-) STANDART ÜCRETSİZ ÜYELİK: Abonelik gerektiren sayfalar (sayfa başlığınının sonunda A harfi bulunan)
dışındaki tüm bölümleri görebilen üyelik sistemidir ve ücretsizdir. Sitemize std. üye olarak tüm arşivimizi inceleyebilirsiniz.

-- Ücretsiz std. üye olmak için TIKLAYINIZ

2-) ÜCRETLİ (SÜRELİ) ABONELİK: Sitemizdeki tüm bölümleri (güncel içerikler dahil) görebilen üyelik sistemidir ve ücretlidir.

-- Abonelik paketlerimiz ve ücretlerini görmek için TIKLAYINIZ

-- Banka, bankamatik, diğer ödeme seçenekleri ve hesap numaralarımızı görmek için TIKLAYINIZ

-- Kredi kartı ile ödeme yapmak için TIKLAYINIZ

-- Mobil ödeme ile ödeme yapmak için TIKLAYINIZ


- Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
 
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: AYŞE YILMAZ
ADRES: Muratpaşa/Antalya
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Ayşe Yılmaz
Adres: Muratpaşa/Antalya
Telefon: 05395652030
Faks
Eposta: admin@uzak-ara.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi: Ödeme yapan kişidir.
Teslimat Adresi: Online teslimat
Telefon: Üyelik panelinde yazılı olan telefon geçerlidir.
Faks
Eposta/kullanıcı adı: Üyelik panelinde yazılı olan e-posta ve kullanıcı adı geçerlidir.
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan: Ödeme yapan kişidir.
Adres: Online teslimat
Telefon: Üyelik panelinde yazılı olan telefon geçerlidir.
Faks
Eposta/kullanıcı adı: Üyelik panelinde yazılı olan e-posta ve kullanıcı adı geçerlidir.
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
 
Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
 
Kargo Tutarı
Toplam :
 
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
 
7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan: Ödeme yapan kişidir.
Adres: Üyelik panelinde yazılı olan adres geçerlidir.
Telefon: Üyelik panelinde yazılı olan telefon geçerlidir.
Faks
Eposta/kullanıcı adı: Üyelik panelinde yazılı olan e-posta ve kullanıcı adı geçerlidir.
Fatura teslim : Fatura online teslimat sonrası 7 gün içinde eposta adresine gönderilecektir.
 
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 
 
 
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
SATICI: Ayşe Yılmaz
ALICI: Üyelik Bilgileri Geçerlidir.
TARİH: Ödeme yapılan tarih geçerlidir.
 

- Teslimat ve iade (cayma hakkı)

Teslimat: Standart üyelerimiz (ücretsiz üyelik) veya aktif süreleri devam eden üyelerimiz (ücretli abonelik) yeni yada ek bir paket satın aldıklarında, aldıkları paketin süresi (takvim günü olarak) abonelik sürelerine eklenir ve e-posta adreslerine e-arşiv faturası gönderilerek teslimat tamamlanır.

İade (cayma hakkı): Üyelerimiz diledikleri zaman üye kontrol panelinden (üyeliğim menüsü) "Üyeliğimin iptal edilmesini istiyorum" butonuna basarak ve onaylayarak sitemizdeki üyeliklerini tüm bilgileri ile birlikte silebilirler. Kişisel adres, telefon, tc gibi bilgiler sitemiz üzerinden silinmekle birlikte, mali yükümlüklerden dolayı muhasebe kayıtlarımızdan silinmeyecektir. Ayrıca aboneliği devam eden üyelerimiz e-posta yolu ile kendilerine ait iban bilgilerini vererek, kalan (kullanılmayan) abonelik sürelerine ait ücret ödemelerini geri alabilirler. Yazılı talebin e-posta adresimize ulaşmasını müteakip 10 iş günü içinde (MOBİL ve KREDİ KARTI ÖDEMELERİ HARİÇ) fatura, banka havale/eft vb. masraflar düşülerek kalan ödemeleri, belirttikleri (kendilerine ait olan) iban numaralarına yapılır.


- Abonelik İşlemleri

1-) Abone olabilmek için öncelikle sitemizde bir standart üyeliğinizin olması gereklidir.

Standart üyeliğiniz yoksa öncelikle sitemize üye olunuz: Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ

2-) Hesap numaralarımızdan birine seçtiğiniz paketin ücretini göndererek ödeme yapınız. 

3-) Ödeme yaptıktan sonra siteye online olunuz ve ödeme bildirimi formunu* eksiksiz olarak doldurunuz.
Sözlü bildirim kabul edilmemektedir.

* Ödeme bildirimi formunu doldurmadan önde üyelik bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.
* Üyelik bilgilerinizi düzenlemek için TIKLAYINIZ

4-) Abonelik işlemleri, ödeme geldikten sonra, ödeme bildirimde herhangi bir sorun yoksa;
bildirimi takiben max. 2 saat içinde* yapılır.
* Ödeme bildirimi sayfamızdan dekont yüklerseniz, yada admin@uzak-ara.com adresimize
dekont gönderirseniz işleminiz hızlanacaktır.

5-) Abonelik işleminiz yapıldığında bu sayfanın altına ve anasayfada son mesajlar başlığı altına
otomatik mesaj yazılır, takip ediniz.

6-) İşleminiz yapıldıktan sonra siteye giriş yapmaya çalıştığınızda şifrenizi yenilemeniz istenecektir,
şifreniz son 3 şifreniz ile aynı olamaz. Şifrenizi yenilediğinizde işleminiz tamamlanır.

7-) Abonelik işlemleri saat 11:00-22:00* arası ve çoğunlukla saat başlarında yapılmaktadır.
* Gece saat 22:00 sonrası yapılan ödemelerde işlem sabah 11:00 'den sonra yapılacaktır.

- e-posta adresimiz: admin@uzak-ara.com

- Danışma Hattı*** : 05395652030* - Mesai saatlerinde (hafta içi saat 12:30-20:30 arası) ulaşılabilir.

* Telefon ederek abonelik işlemi yaptıramazsınız yada hızlandıramazsınız.
* Telefon ile asla tahmin verilmemektedir, yalnızca abonelik işlemleri ile ilgili sorulara cevap verilmektedir.
* Danışma hattına mesai saatlerinde (hafta içi saat 12:30-20:30 arası) ulaşılabilir.


- Kullanım Koşulları

Sitemizi kullanabilmek için aşağıdaki koşulları kabul etmek zorunludur.
Sitemize üye/abone olanlar bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm maddelerini eksiksiz olarak onayladığını kabul eder.

1 - Standart üye olanlar ve/veya abonelik ücreti ödeyenler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaklardır.
2 - İnternet üzerinden yasadışı bahis oynayanların, oynatanların ve bu kişilerin yakınları ve tanıdıklarının sitemize üye olmaları kesinlikle YASAKTIR. Bu kişilerin sitemize üye oldukları tespit edildiği takdirde, üyelikleri kalıcı olarak silinecek, tekrar üye olmaları engellenecek ve tarafımızdan haklarında Masak'a ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılacaktır.
3 - Siteye üyelik ücretsizdir ancak güncel içerikleri görebilmek için ayrıca ücretli abone olmak gerekir.
- Abone olmayan standart üyeler yalnız geçmiş içerikleri görebilirler.
- Abone olanlar sitenin tüm hizmetlerinden "güncel olarak" faydalanabilirler.
- Kullanıcı adları en az 3 karakter olmalıdır, sadece harflerden oluşabilir veya harf-rakam karışık olabilir ama tamamı rakam olmamalıdır.
- Kullanıcı adları mutlaka harf ile başlamalı, rakam ile başlamamalıdır.
- Kullanıcı adları başka sitelerde veya sosyal medya ortamlarında kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı adları genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve tanınmış kişi/kurum isimleri ile aynı olmamalıdır.
4 - Üyelikler; Kullanıcı adı (rumuz) + E-posta adresi + Gerçek Ad-Soyad + Telefon numarası + TC. kimlik numarasından oluşur.
- Kullanıcı adı (rumuz), Gerçek Ad-Soyad ve TC. kimlik numarası bilgileri değiştirilemez.
- Standart üyeler e-posta adresi ve telefon numarasını üye profilinden değiştirebilirler.
- Aboneler, aktif süreleri devam ettiği sürece (güvenlik sebebiyle) bu bilgileri değiştiremez.
- Üyeler ve aboneler istedikleri zaman site üyeliklerini "Üyeliğim" menüsünden iptal edebilirler (Üyelik kalıcı olarak kapatılır).
-- Her ödemeye resmi fatura kesildiği için gerekli bilgiler ödeme ve muhasebe kayıtlarından silinemez.
5 - Abonelik paket ücretleri net olup, havale/EFT masrafları üyeye aittir.
- Paket tutarından fazla veya eksik ödemelerde;
-- Ödeme tutarı hangi paket ücretinden fazlaysa, o paketin birim fiyatına göre fazla gün hesaplanarak paket gününe eklenir.
- Abonelik paket günleri yarış günü değil "takvim günü" olup, tatil günleri ve yarış olmayan günlerde abonelik süresine dahildir.
- Abonelik süresi başladıktan sonra herhangi bir sebeple durdurulamaz, dondurulamaz, ertelenemez, sabitlenemez, başka birine devredilemez, başka üyeliğe eklenemez.
- Akşam yarışlarının bitiminde abonelik süresinden 1 gün otomatik olarak düşülür.
- Sitemiz abonelik paketlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Ödenen abonelik ücretlerinin iadesi söz konusu değildir.
- Herhangi bir sebeple site üyeliğinin düşürülmesi halinde abonelik ile ilgili haklarda kaybolur.
6 - Sitemize üye olurken kaydedilen eposta adresi ve telefon numarası ile sitemizin iletişimi engellenirse, üyelik/abonelik silinecektir.
7 - Sitemiz hiç bir şekilde sitede yayınlanan içeriklerle ilgili kazanç garantisi vermemektedir.
8 - Aylık en az 20 gün olmak üzere İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa ve Kocaeli yarışlarına ait genel puanlama tablosu (Son 6 koşu) yayını garanti edilmektedir.
9 - İçeriklerimizin tamamı veya bir bölümü, kaynak gösterilse dahi paylaşılamaz, elektronik ortamda veya diğer yollarla izinsiz olarak yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. (Bunu yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır)
10 - Siteye abone, üye ve ziyaretçilerin her girişlerinde, site yazılımı ve/veya hosting firması tarafından ip adresleri kayıt altına alınmaktadır.
11 - Herhangi bir yayın organında veya sosyal medya ortamında yarış yazarlığı, yorumculuk, tahmincilik vs. yapanların ve yakınlarının üyelikleri silinecektir. (Abonelik ödemesini yapan kişi ve o abonelik hesabını kullanan diğer kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır)
12 - Abonelik tekil (bireysel,kişişel) kullanım içindir, birden fazla kişi kullanamaz. Usulsüz kullanım* tespit edilmesi halinde uyarı yapılmaksızın abonelik iptal edilecektir. (Abonelik ödemesini yapan kişi ve o abonelik hesabını kullanan diğer kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır)
* Usulsüz kullanım: "1" (bir) saat içinde; "1" (bir) den fazla ip numarasından ve/veya bir "1" den fazla cihazdan (bilgisayar,cep telefonu, laptop, tablet vs.) ve/veya bir "1" den fazla iss'den ve/veya bir "1" den fazla şehirden siteye giriştir.
13 - Sitenin Türkiye dışından kullanılması halinde site üyelikleri uyarı yapılmadan silinecektir. (Yurtdışında bulunanların ve/veya yurtdışına çıkacak olanların site yönetiminden özel yazılı -eposta yoluyla- izin almaları dışında)
14 - Üyelerin gerçek ip numaralarını gizlemeleri ve/veya olduğundan farklı göstermeleri halinde (Proxy, VPN, aracı site, program vb. yöntemler kullanılması) site üyelikleri uyarı yapılmadan silinecektir.
15 - Abonelerin kimlik (Gerçek Ad-Soyad, Tc-no, Doğum Yılı), adres ve telefon bilgileri (istendiği takdirde) site yönetimine iletmeleri zorunludur (gizli tutulacaktır)
16 - Eleştiri yapanların ve olumsuz mesaj gönderenlerin site üyelikleri, uyarı yapılmadan silinecektir.
17 - Sitemiz gerekçe göstermeden, üyelikleri ve abonelikleri kabul etmeme ve iptal etme hakkını saklı tutar.
18 - Usulsüz kullanımların tesbitinde, site yazılımı ve/veya hosting firması tarafından kayıt altına alınan ip adresleri esas alınacak ve yasal işlemlerde kullanılacaktır.
19 - Sitemize üye ve abone olabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.
20 - Sitemiz kullanım koşulları (sözleşme) maddelerinde bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
21 - Site ile üye/abone arasındaki her türlü ihtilaf halinde ANTALYA mahkemeleri görevli olacaktır.


- Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik ve Veri Güvenliği

Gizliliğiniz sitemiz için önemlidir. Bu nedenle, topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, işlediğimiz, paylaştığımız/aktardığımız ve sakladığımız bilgilerinize ilişkin bir Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. Bu Politika ile hangi verileri neden ve nasıl topladığımızı, bu verilerle ne yaptığımızı ve güvenliğini nasıl sağladığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Hizmet İfası Gereği Bilgi Toplama ve Kullanma

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecektir.

İnternet sitemizin masaüstü ve mobil versiyonları; genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım ve benzeri olanaklar da sunan online danışmanlık web hizmetidir. (Bundan böyle "Site" olarak anılacaktır). Site, www.uzak-ara.com internet adresinde bu hizmeti verebilecektir.

Sitemiz'le iletişim halindeyken kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Sitemiz, bu kişisel bilgileri Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası'na uygun olarak sipariş gönderim, sipariş takibi, hizmet ifası gereği iletişime geçme ve hizmet kalitesi gereği geçmiş siparişlerin kontrolü için paylaşabilir işleyebilir ve kullanabilir. Sitemiz, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.

Web sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler (Kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Örneğin, bir sipariş verdiğinizde, bize kayıt olduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde toplanmaktadır. Bu bilgiler tarafınızca herhangi bir surette verilen ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni bilgileriniz olmak üzere aşağıdakileri ( bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerir.

• Ad,soyad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Telefon numarası
• TC kimlik numarası
• Alışveriş bilgisi
• Kayıtlı Adresler
• Cep telefon numaraları
• Doğum tarihi
• Yaşadığı şehir
• Cinsiyet
• Rumuz
• Medeni durum
• Eğitim düzeyi
• İlgi alanları
• Zevk ve beğeniler
• Elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgisi

Bu bilgiler ayrıca, örneğin siparişin teslim edileceği kişinin adı ve adresi gibi, diğer insanlar hakkında verdiğiniz bilgileri de içerebilmektedir.

Kişisel verileriniz sadece rızanızla toplanır (örneğin web sitelerimiz ve/veya uygulamalarımız üzerinde bulunan çevrimiçi formları kullanarak).

Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. "Phishing" adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir düzmecedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Yukarıda belirtilen kişisel bilgileriniz ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileriniz, kişisel olmayan bilgileriniz, Sitemiz tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmakta, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmekte, basılı/manyetik arşivlerde saklanmakta sayılan amaçlarla Sitemiz ile yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere, aktarılmakta, transfer edilmekte, paylaşılmaktadır. Sitemiz, bahsedilen kurumlar Sitemiz'in Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Sitemiz’in bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, Sitemiz’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketleri, GSM Operatörleri/Sosyal Paylaşım Siteleri ile Sitemiz’in hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişilerdir.

Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.

Sitemiz, datalarınızı, kişisel bilgilerinizi kar amacıyla "satmayacağı" hususunda söz verir, bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

Kişisel bilgilerinizin kullanımı ve Kişisel Veri Sahibinin Hakları

• Topladığımız kişisel bilgiler Sitemiz'in en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
• Kişisel bilgiler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.
• Zaman zaman kişisel bilgiler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.
• Kişisel bilgileriniz, Sitemiz ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.
• Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.
• Sitemiz veritabanında kayıtlı bilgileriniz hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerinizi düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterseniz bu talebinizi şu kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz:  05395652030 Sitemiz Müşteri Hizmetleri Merkezi
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarınızı talep etme hakkına sahipsiniz.
• Kampanya veya fırsatlar söz konusu olursa, Site web sitesi için size verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya kampanya veya fırsattan yararlanmak için oluşturduğunuz başkaca herhangi bir bilgiyi başkasına vermemeli, kullandırmamalısınız. Bunların saklanmasından sorumlu olduğunuzdan, sizin veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği, beyan ettiğiniz bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse Site web sitesi üyeliğinize ilişkin her türlü hak ve kazanımlarınız geri alınacak, üyeliğiniz sonlandırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecektir. Bu kapsamda mevcut kişisel verileriniz Sitemiz tarafından anonim hale getirilebilecektir. Bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluk tarafınıza ait olacağı gibi Site web sitesi üyeliğine ilişkin tüm haklar da kaybedilecektir. Site web sitesi üyeliğinden yararlanmanızı sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinizin veya ileride devreye alınabilecek kart harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirmeniz gerekmektedir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunuz kabul edilmektedir.
• Sitemiz ve İş Ortakları, Site web sitesi hizmet şartlarını değiştirebilir, durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.
• Sitemiz yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu “Gizlilik ve Veri Güvenliği Metninde değişiklik yapabilecek olup, Üye yapılan değişiklikleri www.uzak-ara.com adresinden takip edebilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgi Toplama ve Kullanma

Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir:

• Meslek, lisan, alan kodu, Site'nin kullanıldığı lokasyon ve saat gibi bilgileri, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.
• Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Bu bilgiler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.
• Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

Cookie'ler ve Diğer Teknolojiler

Site hizmeti kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu metinde belirlenen amaçlarla İş ortakları ile paylaşılabilecektir. sitemiz.com.tr adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Sitemiz web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olup, insanların web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

Sitemiz ve ortakları, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.

Cookie'ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Sitemiz'taki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir. Örneğin, adınızı bilmemiz, Sitemiz Site'i bir sonraki ziyaretinizde sizi anımsamamızı sağlamaktadır. Coğrafi konum tercihinizi bilmemiz, özel ve kolaylaştırılmış bir alışveriş deneyimi sunmamıza olanak vermektedir.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

Bu bilgiler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. Sitemiz, bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Sitemiz web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız.

Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu bilgiler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

Üçüncü Şahıslarla Paylaşım

Sitemiz, belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya Sitemiz'un müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Sitemiz'la çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Bu ortaklar www.uzak-ara.com adresinde paylaşılmakta olup, zaman zaman güncellenmektedir. Kişisel bilgiler sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla ve Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızın kurallarına uygun olarak Sitemiz tarafından yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

Sitemiz, kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

Sitemiz Ticaret A.Ş, Sitemiz’a hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

Güvenli Alışveriş

Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır.

Sitemiz, tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin sipariş tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

Servis Sağlayıcılar

Sitemiz, kişisel bilgileri, ürünlerin size teslimatını yapan, müşteri verilerini yöneten ve geliştiren ve müşteri hizmeti sağlayan servis sağlayıcı şirketlerle paylaşmaktadır. Bu şirketler, bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve Sitemiz'un çalıştığı her yerde bulunabilirler.

Diğerleri

Yaşadığınız ülke içindeki veya dışında kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya halktan veya kamu yetkililerinden gelen talep ile Sitemiz'un kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz açıklanabilecektir.

Sitemiz’un devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir.

Sitemiz Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası www.uzak-ara.com web adresinde yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için buraya başvurabilirsiniz.

Hizmet İfası Gereği Toplanan Bilgilerin Bütünlüğü ve Saklanması

Sitemiz, kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır.

Hizmet İfası Gereği Toplanan Bilgilere Erişim

Site adreslerimizden hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz.

Sitemiz kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

Sitemiz Site gibi online servisler ile kişisel bilgilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesini kullanmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.

Konum Tabanlı Servisler

Sitemiz ürünlerine ilişkin konum tabanlı servisler sağlamak amacıyla, Sitemiz ve program ortakları bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu gibi hassas konum bilgilerini toplayıp, kullanıp ve paylaşabilmektedirler. Bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir şekilde isimsiz olarak toplanıp Sitemiz ve iş ortakları tarafından konum tabanlı ürün ve hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri

Sitemiz web siteleri, ürünleri, uygulamaları ve servislerinde, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim bilgileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Gizlilik Soruları

Sitemiz'un Gizlilik Politikası veya bilgi işlem konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa, bizimle irtibat kurunuz. Sitemiz bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Bu politikayı önemli bir biçimde değiştirdiğimizde, web sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile beraber bir uyarı yayınlanacaktır.


Güncel Abonelik Duyuruları

Mesajlar (418)

Oto.Admin - 26/02/2024 - 15:12:09
Sayın barot; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (24/06/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 13:53:42
Sayın coolasist; 7 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 13:26:19
Sayın ulusal3545; 3 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 13:21:05
Sayın Necihi; 30 günlük aboneliğiniz (27/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 13:10:16
Sayın dilemma; 30 günlük aboneliğiniz (27/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 11:50:17
Sayın SerHasan; 15 günlük aboneliğiniz (12/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 11:30:53
Sayın valencia; 30 günlük aboneliğiniz (27/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 10:48:28
Sayın Poyraz2828; 3 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 26/02/2024 - 10:48:07
Sayın tomosin; 30 günlük aboneliğiniz (27/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 22:26:51
Sayın Ezel; 31 günlük aboneliğiniz (27/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 17:06:10
Sayın raincloud; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 15:26:47
Sayın Ahmet; 15 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 14:48:18
Sayın Gktg; 3 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 14:34:31
Sayın Enteresantek; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 14:34:19
Sayın CNR; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 14:34:04
Sayın ganyanci35; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 13:46:23
Sayın azranur07; 90 günlük aboneliğiniz (25/05/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 13:23:45
Sayın gs01; 3 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 13:21:18
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 12:34:28
Sayın Ozen; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 11:14:26
Sayın crociera; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 11:13:32
Sayın Gecilmez; 7 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 10:53:53
Sayın mdevran; 15 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 02:06:56
Sayın yek; 9 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 25/02/2024 - 00:17:00
Sayın macchiato; 30 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 20:02:11
Sayın mavideniz07; 31 günlük aboneliğiniz (26/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 17:28:45
Sayın Cagatay35; 30 günlük aboneliğiniz (25/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 14:42:01
Sayın Emrecan; 9 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 14:33:42
Sayın olcay98; 30 günlük aboneliğiniz (25/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 14:16:48
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 14:16:21
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 13:57:55
Sayın babakenter; 15 günlük aboneliğiniz (10/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 13:20:33
Sayın Ercan64; 30 günlük aboneliğiniz (25/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 13:20:10
Sayın Murat1014; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (26/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 12:28:48
Sayın cahittemizka; Aboneliğiniz 60 gün süreyle (25/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 12:26:53
Sayın cires58; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (28/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 12:08:46
Sayın poyrazz35; 30 günlük aboneliğiniz (25/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 12:01:19
Sayın mustatekir; 15 günlük aboneliğiniz (10/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 11:31:40
Sayın Akmen; 3 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 10:05:30
Sayın arda2784; 3 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 24/02/2024 - 00:07:36
Sayın simurgh; 30 günlük aboneliğiniz (25/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 22:20:00
Sayın Karabulut; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (25/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 19:00:48
Sayın phenomen; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 16:22:12
Sayın Mehmetali62; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 16:21:37
Sayın oral2000; 3 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 15:19:15
Sayın fa1925; 3 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 15:07:08
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 14:23:07
Sayın yaren28; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 13:36:30
Sayın SerHasan; 3 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 13:30:27
Sayın KIRLANGIC67; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (25/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 13:19:27
Sayın Keane55; 3 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 13:11:32
Sayın Bycado; 7 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 12:23:36
Sayın sencer; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 11:53:37
Sayın Carlos06; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 11:25:00
Sayın Ferit; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 10:46:05
Sayın erdogan35; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 08:21:46
Sayın Tatoglj; 60 günlük aboneliğiniz (23/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 23/02/2024 - 00:46:21
Sayın sandstorm; 30 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 23:03:50
Sayın bero32; 31 günlük aboneliğiniz (24/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 18:29:30
Sayın akyol34; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 15:51:27
Sayın Arap64; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (24/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 15:26:48
Sayın tatyana; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 15:03:43
Sayın ottoman8484; 15 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 14:47:26
Sayın Denizuzun; 15 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 14:31:09
Sayın Perek; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 14:26:47
Sayın birol53; 3 günlük aboneliğiniz (25/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 14:26:11
Sayın Mejay06; 90 günlük aboneliğiniz (22/05/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 14:06:33
Sayın seko; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (23/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 13:35:42
Sayın Sinan4941; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 13:17:16
Sayın Bayindir; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (25/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 12:21:50
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (25/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 11:55:35
Sayın gs01; 3 günlük aboneliğiniz (25/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 11:55:11
Sayın favori35; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (10/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 11:43:25
Sayın Muratbakar; 15 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 11:41:47
Sayın zeybek; 3 günlük aboneliğiniz (25/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 11:23:08
Sayın nova; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 22/02/2024 - 00:06:15
Sayın aziz76; 30 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 22:36:37
Sayın dolunay; 31 günlük aboneliğiniz (23/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 20:13:08
Sayın windstruck; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (23/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 14:56:11
Sayın Levometoyigo; 30 günlük aboneliğiniz (22/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 14:26:21
Sayın Babayaro; 3 günlük aboneliğiniz (24/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 14:19:46
Sayın chaturanga; 90 günlük aboneliğiniz (21/05/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 14:05:42
Sayın One1981; 3 günlük aboneliğiniz (24/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 12:30:12
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (24/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 12:05:18
Sayın ufukgenc; 30 günlük aboneliğiniz (22/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 11:06:44
Sayın Aqua; 30 günlük aboneliğiniz (22/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 21/02/2024 - 01:29:59
Sayın umudum21; 30 günlük aboneliğiniz (22/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 22:27:40
Sayın blueice; 31 günlük aboneliğiniz (22/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 18:48:30
Sayın zeynep18; 30 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 15:18:43
Sayın Halis; 30 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 14:25:51
Sayın burakhonda52; 15 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 14:00:40
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (23/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 13:38:56
Sayın Ova1976; 30 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 13:15:36
Sayın erkan0509; 15 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 12:46:58
Sayın Jacob; 30 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 20/02/2024 - 11:06:46
Sayın asgard; 30 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 23:12:09
Sayın mitra; 31 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 20:45:47
Sayın duayen34; 31 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 17:46:38
Sayın Cengizmak; 31 günlük aboneliğiniz (21/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 14:33:26
Sayın SerHasan; 3 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 14:14:43
Sayın evrim; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (21/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 13:30:39
Sayın zeybek; 3 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 13:28:59
Sayın tugzbey; 90 günlük aboneliğiniz (19/05/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 12:14:08
Sayın Ruzqar42; 15 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 12:08:56
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 11:56:52
Sayın holiday4; 30 günlük aboneliğiniz (20/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 11:19:38
Sayın zengo; 30 günlük aboneliğiniz (20/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 10:41:57
Sayın arda2784; 3 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 09:37:01
Sayın zidandede; Aboneliğiniz 15 gün süreyle (06/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 19/02/2024 - 00:56:17
Sayın carpathia; 30 günlük aboneliğiniz (20/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 22:02:34
Sayın kanuni09; 31 günlük aboneliğiniz (20/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 17:42:40
Sayın boris; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 15:41:04
Sayın ozge123; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 14:22:57
Sayın Sezer145353; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 14:00:29
Sayın Sadrazam; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 12:22:44
Sayın ipek; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (22/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 11:45:48
Sayın Fifi41; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 11:24:23
Sayın mertocanni; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 11:19:30
Sayın kerpeten1; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 10:55:03
Sayın ayhan46; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 18/02/2024 - 00:11:21
Sayın bozkurt; 30 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 21:49:31
Sayın falcon17; 31 günlük aboneliğiniz (19/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 18:44:39
Sayın Ceyhat17; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 17:13:24
Sayın cucu24; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 15:55:57
Sayın Karbeyaz; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 15:10:38
Sayın Onur6767; 60 günlük aboneliğiniz (17/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 14:30:43
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 14:14:33
Sayın sezai05; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 13:55:01
Sayın mustafa62; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 13:44:27
Sayın Grey35; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 12:57:15
Sayın reco55; 3 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 12:52:43
Sayın Gktg; 3 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 12:51:55
Sayın Bzengin; 15 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 12:06:09
Sayın birol53; 3 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 10:44:13
Sayın Oyunzade58; 3 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 17/02/2024 - 09:36:08
Sayın Yoldasonur; 30 günlük aboneliğiniz (18/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 22:56:02
Sayın aymara; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (18/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 18:27:10
Sayın efraim06; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 16:38:01
Sayın nevzatbey; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 16:26:10
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 15:29:18
Sayın Babayaro; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 15:26:21
Sayın phyron33; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 15:25:56
Sayın asyame; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 14:50:54
Sayın aprowell; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 14:26:11
Sayın zeybek; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 14:16:33
Sayın Bycado; 7 günlük aboneliğiniz (23/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 14:03:30
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 14:01:53
Sayın mad; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:45:21
Sayın Emir55; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:41:04
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:40:30
Sayın arda2784; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:22:28
Sayın Heval21; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:05:25
Sayın falanfilan1; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 13:05:01
Sayın SerHasan; 3 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 12:42:08
Sayın Dahan; 15 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 11:33:42
Sayın Bjkgsfb; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (18/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 10:53:18
Sayın Asilal524; Aboneliğiniz 65 gün süreyle (22/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 09:13:04
Sayın esereser; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 08:26:45
Sayın Coskun01; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 16/02/2024 - 00:17:53
Sayın Tsunami; 30 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 23:22:11
Sayın poison; 31 günlük aboneliğiniz (17/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 18:35:30
Sayın Ercan64; 7 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 18:08:17
Sayın gs01; 7 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 16:25:12
Sayın fa1925; 7 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 15:17:02
Sayın kantin; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 14:42:39
Sayın mustafasala; 15 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 13:15:39
Sayın cinlimon; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 13:04:02
Sayın taslamaci; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (17/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 13:03:25
Sayın Rasit4848; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 12:03:15
Sayın nolak; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 12:01:37
Sayın Keane55; Aboneliğiniz 7 gün süreyle (23/02/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 09:27:02
Sayın Selahattin67; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 07:59:38
Sayın Kadir5500; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 15/02/2024 - 01:26:38
Sayın Stockholm1; 30 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 23:43:02
Sayın Sahra09; 31 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 21:23:15
Sayın octopus; 31 günlük aboneliğiniz (16/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 15:19:51
Sayın Ado35gs; 15 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 14:33:45
Sayın iremcell; 30 günlük aboneliğiniz (15/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 13:40:11
Sayın aliisildak; 15 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 13:35:23
Sayın Metinerol73; 30 günlük aboneliğiniz (15/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 12:33:28
Sayın DevilEyes; 30 günlük aboneliğiniz (15/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 14/02/2024 - 11:23:51
Sayın torukmacto; 30 günlük aboneliğiniz (15/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 22:25:15
Sayın kuntakinte75; Aboneliğiniz 60 gün süreyle (20/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 18:56:32
Sayın esereser; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 18:14:59
Sayın Babayaro; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 18:11:12
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 17:09:04
Sayın panzehir; 30 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 15:21:07
Sayın ruzgargibi; 30 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 14:43:38
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 14:43:28
Sayın Enginkara; 30 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 14:33:05
Sayın taslamaci; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 14:09:40
Sayın mad; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 13:35:56
Sayın kuzeyfeneri; 15 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 12:54:39
Sayın Adafatih57; 15 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 12:30:37
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 12:28:12
Sayın nadire0785; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (15/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 12:26:40
Sayın mssbjk; 30 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 12:11:23
Sayın Keane55; 3 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 11:27:21
Sayın felekhan; 60 günlük aboneliğiniz (13/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 11:16:20
Sayın Sandokan; 7 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 10:58:05
Sayın slhyldrm; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (17/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 13/02/2024 - 00:14:55
Sayın metro; 30 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 21:17:31
Sayın lycanthrope; 31 günlük aboneliğiniz (14/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 14:49:25
Sayın bakuni; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 13:43:22
Sayın fa1925; 3 günlük aboneliğiniz (15/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 13:32:16
Sayın Dumanci; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 13:26:03
Sayın Kahraman44; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 13:21:30
Sayın Kaki17; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 13:08:32
Sayın SerHasan; 3 günlük aboneliğiniz (15/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 12:56:07
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (15/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 12:55:36
Sayın denyz34; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 12:33:08
Sayın Ruzqar42; 7 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 12:19:16
Sayın makinist32; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 11:18:08
Sayın Vizyon17; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (19/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 10:50:40
Sayın fjallraven; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 12/02/2024 - 01:13:25
Sayın ender08; 30 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 21:57:26
Sayın rebel; 31 günlük aboneliğiniz (13/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 18:07:02
Sayın cahitt20; 15 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 17:55:51
Sayın atbasi26; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (13/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 16:41:07
Sayın sinanarma; 7 günlük aboneliğiniz (18/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 16:26:21
Sayın mahir06; 30 günlük aboneliğiniz (12/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 15:14:08
Sayın Emici1234; 33 günlük aboneliğiniz (15/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 14:24:29
Sayın profdkc; 30 günlük aboneliğiniz (12/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 13:27:17
Sayın hakan5771; 30 günlük aboneliğiniz (12/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 13:24:36
Sayın Ado35gs; 3 günlük aboneliğiniz (14/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 11/02/2024 - 11:46:43
Sayın Ziegesar; 30 günlük aboneliğiniz (12/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 23:05:02
Sayın Arguvan44; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (12/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 17:01:45
Sayın SE7EN; 30 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 15:04:03
Sayın favori35; 30 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 15:03:28
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 14:45:36
Sayın umit44; 30 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 13:31:35
Sayın ulusal3545; 3 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 12:00:56
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 11:46:10
Sayın kefe; Aboneliğiniz 60 gün süreyle (18/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 11:35:56
Sayın birol53; 3 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 10:09:14
Sayın Yahyakaptan; 7 günlük aboneliğiniz (17/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 10:03:48
Sayın babos35; 60 günlük aboneliğiniz (10/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 10/02/2024 - 00:34:04
Sayın cembeli; 30 günlük aboneliğiniz (11/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 22:47:15
Sayın juneeight; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (11/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 18:10:49
Sayın megapark; 7 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 17:25:15
Sayın Bycado; 7 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 16:39:33
Sayın murater64; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (13/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 14:44:19
Sayın arda2784; 3 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 14:41:21
Sayın Gktg; 3 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 14:33:51
Sayın babakenter; 15 günlük aboneliğiniz (24/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 14:02:35
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 13:10:34
Sayın Aytac; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (15/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 12:03:13
Sayın Keane55; 3 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 04:35:31
Sayın Sozeri; 30 günlük aboneliğiniz (10/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 09/02/2024 - 00:08:31
Sayın attila25; 30 günlük aboneliğiniz (10/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 21:54:46
Sayın Chrysoprase; 31 günlük aboneliğiniz (10/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 18:13:23
Sayın Serkan0719; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 17:30:52
Sayın Gln; 18 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 15:15:52
Sayın SerHasan; 3 günlük aboneliğiniz (11/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 14:27:11
Sayın leaderlove; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 13:39:08
Sayın mustatekir; 15 günlük aboneliğiniz (23/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 13:13:57
Sayın Joanne; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 12:30:19
Sayın sazak; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 12:09:38
Sayın burgas; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (24/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 11:09:50
Sayın karacay44; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 08/02/2024 - 00:53:29
Sayın atalante; 30 günlük aboneliğiniz (09/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 21:07:28
Sayın gun7; Aboneliğiniz 21 gün süreyle (29/02/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 20:32:01
Sayın cinlimon; Aboneliğiniz 7 gün süreyle (15/02/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 18:01:20
Sayın Atos66; Aboneliğiniz 60 gün süreyle (08/04/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 15:24:34
Sayın Mavib; 30 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 15:23:34
Sayın ottoman8484; 15 günlük aboneliğiniz (22/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 14:36:21
Sayın Fetih77; 30 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 14:13:18
Sayın lonelywolf55; 7 günlük aboneliğiniz (14/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 13:36:33
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (10/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 11:43:14
Sayın hakan40; 30 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 11:28:25
Sayın blue; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (09/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 07/02/2024 - 09:49:31
Sayın mert2001; 30 günlük aboneliğiniz (08/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 23:52:23
Sayın seyitahmet; 4 günlük aboneliğiniz (10/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 20:36:43
Sayın Poyraz2828; 4 günlük aboneliğiniz (10/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 19:19:02
Sayın Cgtykartal; 3 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 17:33:10
Sayın wolf; 30 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 14:38:17
Sayın Callmewinner; 30 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 14:22:11
Sayın Gecilmez; 3 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 13:56:45
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 13:06:13
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 12:17:48
Sayın gs01; 7 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 11:39:06
Sayın dorukozgur; 30 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 06/02/2024 - 01:35:51
Sayın turker59; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (24/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 23:17:33
Sayın Ozgun4245; 31 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 20:40:11
Sayın Karahan; 31 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 17:33:21
Sayın bercarzor; 31 günlük aboneliğiniz (07/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 16:53:50
Sayın mhrmckmk; 57 günlük aboneliğiniz (02/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 16:51:12
Sayın arda2784; 4 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 13:31:15
Sayın Mavi1; 7 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 13:06:15
Sayın srfkam4545; 30 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 12:56:37
Sayın Deskoropat; 30 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 12:28:49
Sayın ecobecosi; 30 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 12:14:21
Sayın Ruzqar42; 7 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 11:38:50
Sayın nesli; 7 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 05/02/2024 - 10:52:39
Sayın zidandede; 15 günlük aboneliğiniz (20/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 22:59:13
Sayın Jewel; 31 günlük aboneliğiniz (06/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 19:01:25
Sayın Robin; 30 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 16:38:44
Sayın One1981; 15 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 15:34:23
Sayın fatihyu34; 90 günlük aboneliğiniz (04/05/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 14:35:45
Sayın fa1925; 7 günlük aboneliğiniz (11/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 14:27:04
Sayın Babayaro; 3 günlük aboneliğiniz (07/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 13:26:53
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (07/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 12:13:54
Sayın selocan; 30 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 11:10:11
Sayın claudyo88; 30 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 04/02/2024 - 01:11:47
Sayın hiperaktif; 30 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 22:59:01
Sayın andromeda; 31 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 17:58:14
Sayın nckunt; 21 günlük aboneliğiniz (24/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 17:46:18
Sayın Merinillo; 30 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 17:45:34
Sayın cemil02; 30 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 15:51:44
Sayın sukruy66; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (05/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 15:17:19
Sayın lilayel; 7 günlük aboneliğiniz (10/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 15:15:57
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 13:45:50
Sayın ozhantan; 30 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 13:38:50
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 13:17:43
Sayın reco55; 3 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 13:00:36
Sayın misa; 30 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 11:45:26
Sayın BarudiBozo; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (15/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 10:30:32
Sayın brasco; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (06/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 03/02/2024 - 00:30:28
Sayın Stardust35; 30 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 22:35:11
Sayın Excalibur; 31 günlük aboneliğiniz (04/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 18:42:35
Sayın Kendemir; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 17:18:02
Sayın etooo; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 14:48:03
Sayın hercai70; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (05/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 14:21:10
Sayın Bycado; 7 günlük aboneliğiniz (09/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 13:53:42
Sayın ipek; 19 günlük aboneliğiniz (21/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 13:53:25
Sayın murat01; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 13:50:21
Sayın janberk75; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 13:28:12
Sayın aprowell; 3 günlük aboneliğiniz (05/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 13:13:39
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (05/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 11:57:48
Sayın Gameking; 60 günlük aboneliğiniz (02/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 09:23:08
Sayın plak5534; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 02/02/2024 - 00:51:20
Sayın java; 30 günlük aboneliğiniz (03/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 18:48:32
Sayın muzozor; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (03/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 17:27:57
Sayın kardelen37; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (04/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 17:15:02
Sayın fa1925; 3 günlük aboneliğiniz (04/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 16:51:02
Sayın lord0701; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 15:45:53
Sayın yunus69; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 15:20:08
Sayın vedat55; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (03/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 15:15:04
Sayın calvaro76; 60 günlük aboneliğiniz (01/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 13:49:12
Sayın KYBELE35; Aboneliğiniz 30 gün süreyle (24/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 13:41:50
Sayın yuksel35; 15 günlük aboneliğiniz (16/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 13:18:55
Sayın bulut; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 11:48:14
Sayın Keane55; 7 günlük aboneliğiniz (08/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 11:15:42
Sayın Trapper2000; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 10:51:08
Sayın rojda73; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 01/02/2024 - 01:48:22
Sayın mephisto; 30 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 21:25:00
Sayın Coulin84; 31 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 18:09:58
Sayın ufukmete; 31 günlük aboneliğiniz (02/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 15:11:32
Sayın Babayaro; 3 günlük aboneliğiniz (03/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 15:02:50
Sayın umut42; Aboneliğiniz 32 gün süreyle (15/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 14:58:46
Sayın BABUS; 30 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 14:19:38
Sayın zeybek; 3 günlük aboneliğiniz (03/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 14:18:05
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (03/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 14:00:08
Sayın moondy; 34 günlük aboneliğiniz (05/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 13:34:41
Sayın voltar; 30 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 13:27:52
Sayın bosphorus; 90 günlük aboneliğiniz (30/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 13:15:10
Sayın sd2069; 15 günlük aboneliğiniz (15/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 12:06:30
Sayın ARES; 30 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 10:51:40
Sayın onodera61; 30 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 31/01/2024 - 00:47:56
Sayın Paradoks; 30 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 22:55:59
Sayın sakin23; 31 günlük aboneliğiniz (01/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 17:57:24
Sayın Cgtykartal; 7 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 16:47:10
Sayın ahmet123; 7 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 16:03:16
Sayın Selo; Aboneliğiniz 34 gün süreyle (05/03/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 14:16:46
Sayın erteplu8; 30 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 14:10:36
Sayın coolasist; 20 günlük aboneliğiniz (19/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 13:02:12
Sayın Gktg; 7 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 12:42:50
Sayın ekomen; 30 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 12:37:40
Sayın aliisildak; 15 günlük aboneliğiniz (14/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 11:11:13
Sayın mamimami; 90 günlük aboneliğiniz (29/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 11:10:59
Sayın gs01; 7 günlük aboneliğiniz (06/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 10:10:20
Sayın osf; 90 günlük aboneliğiniz (29/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 30/01/2024 - 08:58:13
Sayın kurtulus6767; 3 günlük aboneliğiniz (02/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 23:29:56
Sayın sk65; 61 günlük aboneliğiniz (30/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 21:48:44
Sayın Janus; 31 günlük aboneliğiniz (29/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 17:48:25
Sayın Ganyan53; 61 günlük aboneliğiniz (30/03/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 14:55:56
Sayın Keane55; 3 günlük aboneliğiniz (01/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 13:51:18
Sayın Kosavali39; 30 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 13:06:42
Sayın mrumut; 30 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 12:30:35
Sayın Ruzqar42; 7 günlük aboneliğiniz (05/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 12:24:45
Sayın Denizuzun; 15 günlük aboneliğiniz (13/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 11:16:39
Sayın unicorn; 30 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 29/01/2024 - 00:18:45
Sayın haktan78; 30 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 21:58:39
Sayın vista01; 31 günlük aboneliğiniz (28/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 17:47:56
Sayın Atalaymeh; Aboneliğiniz 20 gün süreyle (20/02/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 17:08:00
Sayın demir; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 15:47:02
Sayın zeynepece; 3 günlük aboneliğiniz (31/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 15:35:57
Sayın Bzengin; 15 günlük aboneliğiniz (12/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 14:11:15
Sayın Dervi; Aboneliğiniz 90 gün süreyle (01/05/2024 tarihine kadar) uzatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 13:25:33
Sayın Deno; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 13:04:43
Sayın Ezom45; 3 günlük aboneliğiniz (31/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 13:01:11
Sayın cengizugur; 3 günlük aboneliğiniz (31/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 12:26:01
Sayın kamucu; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 11:28:46
Sayın coldsea; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 09:30:49
Sayın ergin6235; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 28/01/2024 - 00:20:54
Sayın Risingsun; 30 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 22:20:09
Sayın zor2004; 31 günlük aboneliğiniz (27/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 19:20:40
Sayın cahitt20; 15 günlük aboneliğiniz (11/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 18:26:55
Sayın kurtefe; 30 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 17:00:16
Sayın Gktg; 3 günlük aboneliğiniz (30/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 16:10:12
Sayın fora; 30 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 15:24:58
Sayın esereser; 3 günlük aboneliğiniz (30/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 15:06:52
Sayın Sinan4941; 15 günlük aboneliğiniz (11/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 14:35:11
Sayın lav34; 90 günlük aboneliğiniz (26/04/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 13:30:29
Sayın asionurlu; 30 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 13:21:31
Sayın reco55; 3 günlük aboneliğiniz (30/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 13:21:23
Sayın aprowell; 3 günlük aboneliğiniz (30/01/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 13:05:27
Sayın mustafasala; 15 günlük aboneliğiniz (11/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 13:02:06
Sayın blacktulip07; 30 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Oto.Admin - 27/01/2024 - 12:14:13
Sayın valencia; 30 günlük aboneliğiniz (26/02/2024 tarihine kadar) başlatılmıştır, hayırlı olsun. Saygılarımızla.
Admin03 - 07/03/2019 - 06:04:45
Sayın Üyelerimiz; Şifre gönderim problemi yaşandığı için mail adresi "mynet" , "yandex" ve "mail.ru" olanların, lütfen sitemize üye/abone olurken bu adreslerini kullanmamalarını önemle rica ederiz. Saygılarımızla.
Admin03 - 07/03/2019 - 05:57:19
Sayın Üyelerimiz; Sitemizdeki üyelikler, tekil (bireysel, kişisel) kullanım içindir, birden fazla kişi kullanamaz. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz ve çalınmasını önleyiniz. Usulsüz kullanım* tespit edilmesi halinde üyelikler, uyarı yapılmaksızın sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. (*Usulsüz kullanım: 1 SAAT İÇİNDE; en az iki farklı ip numarasından ve/veya en az iki farklı makinadan (bilgisayar,cep telefonu, laptop, tablet vs.) ve/veya en az iki farklı iss'den ve/veya en az iki farklı şehirden siteye giriştir.) Saygılarımızla.
Admin03 - 07/03/2019 - 05:40:20
Sayın Üyelerimiz; İçeriklerimizin tamamı veya bir bölümü, kaynak gösterilse dahi paylaşılamaz, elektronik ortamda veya diğer yollarla izinsiz olarak yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Bu tür yasal olmayan paylaşımları yapan ve/veya aracılık edenler mutlaka ceza alacaklardır. Konu hakkında tüm üyelerimizin hassasiyetini rica ederiz. Saygılarımızla.
Admin03 - 07/03/2019 - 05:34:44
Sayın Üyelerimiz; Sitemizin abonesi olupta, herhangi bir yayın organında ve/veya sosyal medya ortamında yarış yazarlığı, yorumculuk, tahmincilik vs. yapanların ve yakınlarının üyelikleri silinecektir. Ayrıca abonelik ödemesini yapan kişi ve o abonelik hesabını kullanan diğer kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Saygılarımızla.
Admin03 - 07/03/2019 - 05:26:46
Sayın Üyelerimiz; Abone olmak yada abonelik sürenizi uzatmak için için ödeme gönderdikten sonra ÖDEME BİLDİRİMİ yapılması gerekmektedir. Bildirim yapılıncaya kadar abonelik işleminiz beklemede kalacaktır. Saygılarımızla. (Ödeme bildirimini, üyelik menüsündeki "ödeme bildirimi" formunu doldurarak yapabilirsiniz)
Admin03 - 06/03/2019 - 07:57:01
Sayın Üyelerimiz; Siteye gönderilen her mesaj açılmamaktadır. Lütfen aşağıdaki linkteki açıklamaları okuyunuz. Saygılarımızla. https://www.uzak-ara.com/01-02-2019-duyuru-mesajlar
Admin03 - 06/03/2019 - 07:47:39
Sayın Üyelerimiz; Zaman zaman mesaj sistemimizde meydana gelen teknik sorunlar sebebiyle, siteye gönderdiğiniz mesajlar yayınlanamamaktadır. Lütfen mesajlarınızın onaydan geçmediğini düşünmeyiniz. Saygılarımızla.
Admin03 - 06/03/2019 - 07:41:31
Sayın Üyelerimiz; Bu bölümde, abonelik duyuruları yapılacaktır. İşleminiz yapıldığında bu bölümde otomatik mesaj yayınlanır. Saygılarımızla.

Yorum Yap